شکاف در سپاه؟

اینکه موج اعتراضات اخیر در مشهد، و با شعار مرگ بر روحانی شروع شد، خبر از یک شکل نامتعارف اعتراضات متداول، می داد. مبتکران اولیه آن چنان با واقعیت های جامعه بیگانه اند که نفهمیدند خشم رنجدیدگان، تبدیل به انبار باروت گشته و تشنه یک جرقه می باشد. علم الهدی و دامادش رئیسی، در همان روز دوم اعلام برائت کردند و احمدی نژاد را تنها گذاشتند.

فرمانده سپاه، سرلشکر جعفری در 13 دی ماه، در مورد تظاهرات سراسری گفت: "این موضوع با فراخوان یکی از سایت هایی صورت گرفت که وابسته به شخصی است که این روزها زبان به مخالفت خوانی نسبت به اصل و ارزش های نظام گشوده است. نیروهای امنیتی درحال بررسی این مسئله هستند و اگر به دخالت این مسئول سابق برسند قطعا متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد." تمامی شواهد حاکی از آن است که منظور او شخص احمدی نژاد می باشد.

در همان روزی سردار جعفری این سخنان را گفت آقای جوانفکر، از یاران نزدیک احمدی نژاد، در سایت دولت بهار نوشت: "از بنده سئوال می کنند که علت بروز حوادث و اعتراضات اخیر را در چه می دانید؟ پاسخ بنده این است که اتفاقات این روزها و شب ها، ریشه در سالها توهین آشکار به شعور مردم و تشدید آن در ماهها و هفته های اخیر دارد."

همصدا با جوانفکر، سایت رجانیوز در 11 دی ماه نوشت: "هدف از برگزاری این تجمعات مسالمت آمیز رساندن صدای اعتراض مردم نسبت به وضعیت رکود و گرانی به گوش مسئولان بود تا کارگزاران دولتی تمهیداتی را برای پاسخگویی هر چه سریعتر به این مطالبات بیاندیشند. اما در این میان برخی از مسئولین و چهره‌های حامی دولت در روزهای اخیر به جای پاسخ‌گویی درست به خواسته های مردم، در گام نخست تلاش کردند مخالفان دولت را متهم کنند و در گام بعد شعارهای عناصرضدانقلاب را پررنگ کنند."

سایت رجانیوز تبار خود را اینگونه معرفی می کند: "این سایت منتسب به مصباح یزدی می باشد."

سایت رجانیوز، نه تنها از پیوستن به صفوف رقبای حکومتی در محکوم کردن این اعتراضات و منتسب کردن آن به دشمن خارجی، طفره می رود، بلکه تنها رسانه ای بود که مصاحبه سردار جفعری را سانسور کرد. درحالیکه اکثر رسانه های داخلی و خارجی نظر فرمانده سپاه را در مورد اعتراضات اخیر پوشش دادند، سایت رجانیوز از مصاحبه سردار جعفری فقط آن بخش که مربوط به زلزله کرمانشاه بود، منعکس ساخت.

معلوم نیست که از خیل سردارانی که بعد از سرکوب جنبش سبز، برای بیعت با مصباح، به خدمت ایشان رسیده بودند، چه بخش کماکان پایدار به این بیعت و حامی جبهه پایداری هستند. اما به جرأت می توان گفت که شکاف در بین آنان عمیق تر شده است. مسلما اعتراضات گسترده اخیر که به ساختار اصلی حکومت مذهبی یورش برده است، این شکاف را عمیق تر خواهد ساخت.

بهنام رهنما


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد