آمریکا ٥ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا پنج نهاد ایرانی را به دلیل همکاری در برنامه موشکی بالستیک ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

به گزارش فارس؛ اسامی شرکت‌های تحریم‌شده به شرح زیر هستند:

1-مرکز تحقیقات شهید اسلامی
2- صنایع شهید خرازی
3- صنایع شهید مقدم
4- صنایع شهید صنیع‌خانی
5- صنایع شهید شوشتری

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: این نهادها به دلیل همکاری در برنامه موشکی بالستیک که رژیم ایران آن را بر رفاه مردم خود ترجیح می‌دهد به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. در حالی که مردم ایران در رنج هستند دولت و سپاه پاسداران این کشور گروه‌های نظامی خارجی را تامین مالی می‌کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد