در صداوسیما نه خانی می‌آید و نه خانی می‌رود

عصر ایران؛ مصطفی داننده:

متاسفانه باید بگوییم که صداوسیما خود را رسانه یک جریان می‌داند و تصور می‌کند همه مردم نیز همانند آن جریان فکر می‌کنند.


حوادث اخیر ایران که بسیاری از شهرهای کشور را درگیر خود کرده است بازهم نمره منفی در کارنامه صداوسیما ثبت کرد.

درحالی که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای در حال پخش حوادث ایران بودند صداوسیما مهر سکوت بر لبان خود زد و هیچ واکنشی به این اتفاقات نشان نداد. بعد از گذشت چند روز مسئولان صداوسیما فهمیدند که در ایران اتفاقاتی افتاده است.

همین سکوت باعث شده بود مردمی که به شدت به دنبال اخبار این حوادث بودند به سراغ شبکه‌های مختلف بروند تا اخبار را در آنجا جویا شوند.

این رفتار صداوسیما تقریبا تبدیل به عادت شده است. این سازمان که نام خود را رسانه ملی نیز گذاشته است همیشه در بزنگاه‌های مختلف در اتفاقات مهم کشور جا می‌نامد و زمین را به رقبای خود واگذار می‌کند.

بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند که صداوسیما خود را رسانه یک جریان می‌داند و تصور می‌کند همه مردم نیز همانند آن جریان فکر می‌کنند. دیدن برنامه‌های تلویزیون به خوبی حکایت از این معنا دارد.

امروز جریان اصولگرایی آنهم جریان تند این گفتمان دارای یک شبکه مستقل در تلویزیون است. برنامه‌های شبکه افق را ببیند تا پی به این معنا ببرید.

صداوسیما به ویژه تلویزیون باید این واقعیت را بپذیرد که صدای امروز مردم ایران نیست و باید در رفتار خود تغییر ایجاد کند.

امروز صداوسیما از تمام رسانه‌های رسمی و غیر رسمی عقب مانده است و حاضر نیست خود را به آنها برساند.

معمولا در صداوسیما نه خانی می‌آید و نه خانی می‌رود. کلا صداوسیما علاقه دارد ساز خود را بزند و کاری با مردم نداشته باشد.

یکی از دلایل بی‌اعتمادی مردم به تلویزیون هم همین است که بخشی از مردم این رسانه را رسانه خود نمی‌دانند.

تلویزیون باید بداند ایران فقط اصول‌گرایان نیستند. ایران متعلق به همه است و صداوسیما نیز باید تلاش کند صدای همه مردم را پوشش دهد.

برای صداوسیما با این همه بودجه و نیروی انسانی چندان خوب نیست که مردم این سازمان را با یک کانال تلگرامی مقایسه کنند و در نهایت نتیجه بگیرند که آن کانال در پوشش اخبار راست یا دروغ اثرگذار تر بوده است.

چرا صداوسیما سعی نمی‌کند بلندگوی مردم باشد. چرا سعی نمی‌کند صدای اعتراض آنها را به گوش مسئولان برساند. شاید اگر تلویزیون صدای اعتراض مردم را بشنود و آن را به مسئولان منتقل کند قطعا شاهد به خیابان کشیدن اعتراض‌ها نخواهیم بود.

صداوسیما باید صدای مردم باشد نه اینکه تلاش کند چشم خود را به روی مشکلات مردم ببندد.

صداوسیما این روزها جناحی‌ترین رسانه ایران است. تلویزیون این روزها حزبی‌تر از هر رسانه حزبی عمل می‌کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد