در همين رابطه


احمد خاتمی: صدایی که می گوید "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" صدای مردم نیست صدای نتانیاهو است

احمد خاتمی در نمازجمعه تهران درباره حوادث اخیر:
* پول را عربستان داد
* طراحی را امریکا انجام داد
* قرار بود از اتاق فکر امریکا در اربیل و هرات سلاح وارد ایران کنند
* صدایی که می گوید "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" صدای مردم نیست صدای نتانیاهو است این صدا شنیدنی نیست مردم این صدا را خفه خواهند کرد
* به سازمان تبلیغات، به خانه ائمه جمعه و شورای حل اختلاف حمله کردند
* سلطنت طلبان آرزوی آمدن را به گور باید ببرند / شتر در خواب بیند پنبه دانه
* اینها اقلیت ناچیزی هستند
* همه محکوم کردند اصولگرا و اصلاح طلب محکوم کرد/ حتی آنهایی که با دین میانه ای نداشتند محکوم کردند
* نگویید قطع فضای مجازی موقت است و بر می گردد
* چین و روسیه فضای مجازی را آوردند اما کلیدش دست خودشان است
* فضای مجازی که کلیدش دست ما نباشد ملت موافق نیست
* آنچه امروز بر ایران می‌گذرد جلوه‌ای از عقده گشایی امریکاست
* آفرین بر شما مردم که در این چند روز قدرت تان را در برابر دشمنان نشان دادید و ثابت کردید انقلاب و نظام اسلامی به جان تان بسته است.
* آنچه امروز بر کشور ما می گذرد جلوه ای از عقده گشایی آمریکاست.
* می خواستند در منطقه اسرائیل جدید درست کنند اما ایران ناکام شان گذاشت.
* پول هایی را خرج کردند که سوریه در مقابله با رژیم صهیونیستی شکست بخورد اما اینگونه نشد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد