مفقود شدن ۳۰ ایرانی در برخورد دو کشتی در سواحل شرقی چین

شین هوا خبر داد: برخورد دو کشتی در سواحل شرقی چین منجر به مفقود شدن ۳۲خدمه که ۳۰ نفر

* وز­ارت حمل و نقل چین" حادثه ساعت ۸صبح در ۱۶۰ مایلی دلتای یانگ تسه رخ داد.
* نفتکش حادثه دیده ۱۳۶ هزار تن مایعات خام پتروشیمی (نفت خام) حمل می‌کرد.
* تمامی ۲۱ نفر خدمه کشتی باری چینی نجات یافته اند، اما ۳۰ خدمه ایرانی و ۲ بنگلادشی نفتکش ناپدید هستند.
* هشت کشتی جستجو و امداد دریایی چین، یک کشتی امداد کره ای و یک هواپیما عملیات امداد و جستجو را انجام می‌دهند./شبکه خبرCopyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد