از شروع اعتراض‌ها دست کم ۲۰۲۴ نفر در ۱۵ استان ایران دستگیر شدند

بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی از اظهارات مقام‌های محلی شهرها و استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که از زمان شروع اعتراض‌ها دست کم ۲۰۲۴ نفر در ۱۵ استان کشور دستگیر شدند که شماری از آنها آزاد شده‌اند.

اکثر این ارقام، شمار کل بازداشت‌شدگان یک استان در تمام این مدت نیست؛ بلکه آمارهای یک یا چند شهر استان، یا شمار بازداشتی‌های یک تا سه روز است.

مقام‌های رسمی از بازداشت عده‌ای در پنج استان دیگر از جمله خراسان شمالی، قم، لرستان، کردستان و خوزستان هم خبر داده‌اند؛ ولی شمار بازداشت‌شدگان را اعلام نکرده‌اند.

هر چند که منابع محلی از دستگیری مجموعا بیش از هزار و پانصد نفر در شهرهای مختلف استان خوزستان خبر داده‌اند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد