مرگ سومین بازداشتی اعتراضات هفته اخیر در زندان

پس از خبر مرگ «سینا قنبری» در تهران و «وحید حیدری» در اراک، خبر از «خودکشی» محسن عادلی رسیده است. وی ۱۱ دی‌ماه دستگیر شد و بعد از ۲ روز جسدش را با ادعای این که در زندان خودکشی کرده تحویل داده‌اند.

سرین ستوده در تماس تلفنی‌ای که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشت اعلام کرد طی گفتگوی تلفنی‌اش با یکی از زندانیان سیاسی اوین مطلع شده که تعداد کشته‌شدگان در زندان سه نفر هستند. / سحام


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد