هشدار‌های پزشکی قانونی درباره اعتیاد سفید؛ مصرف متادون در ایران به مرز خطرناکی رسیده

ايرنا :
سوء مصرف متادون به‌خصوص در افرادی که تحت درمان با متادون نیستند (از جمله کودکان) بسیار خطرناک و مرگ آفرین است.

وقتی که متادون وارد کشور شد به صورت گسترده توزیع شد و برای همه بیمارانی که مشکل اعتیاد داشتند تجویز شد و باعث شد که یک اعتیاد دیگر به اعتیادهای دیگر اضافه شود و چون گمان می‌شود این دارو برای ترک اعتیاد،‌ گسترش زیاد و غیرمحسوسی دارد.

مشکل دیگری که به تازگی با آن مواجه هستیم وجود متادون در مشروبات الکلی است.

مصرف متادون در جامعه تبدیل به اعتیاد سفید شده و در عمل متادون جایگزین تریاک و دیگر مواد مخدر می‌شود آمار درستی در خصوص مصرف متادون وجود ندارد ،اما حدود پنج هزار کلینک درمان اعتیاد با متادون در کشور فعال است


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد