امیر خجسته، عضو فراکسیون ایثارگران مجلس: آتش نشانان پلاسکو شهید نیستند

«دستگاه‌ها و افرادی که ادعا می‌کنند جانباختگان حادثه پلاسکو شهید محسوب می‌شوند باید با برگزاری جلساتی با بنیاد شهید هر چه سریع‌تر وضعیت خانواده جانباختگان پلاسکو را تعیین تکلیف کنند.

بر اساس ضوابط و مقررات عنوان شهید به فردی اطلاق می‌شود که در جبهه جنگ جان خود را از دست دهد بنابراین آتش نشانان جزو این افراد محسوب نمی‌شوند.

نباید امیدهای واهی به خانواده جانباختگان آتش نشان پلاسکو داد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد