شهرها و مناطق کشاورزی ایران در آستانه بی آبی

بی بی سی:

فرماندار تهران با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از خراسان جنوبی بدتر است، گفت: "در صورت عدم بارندگی ۵۲ درصد جمعیت تهران و البرز فاقد آب شرب خواهند بود." به گزارش مهر، آقای فرهادی افزود: " آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود."

در گزارش مشابه ای که توسط روزنامه اطلاعات منتشر شده، منابع آبی استان اردبیل نیز در مرز بحران قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای اردبیل گفت: تداوم کمبود منابع آبی و کاهش روان آب ها در این استان به وضعیت هشدار و بحرانی رسیده است. وی افزود: در سال های اخیر مصرف بیش از اندازه مصرف آب و افت سطح آبهای زیرزمینی موجب تشدید بحران آب در استان شده است. وی با اشاره به اینکه آب پنج سال آینده نیز مصرف شده است، گفت: تاکنون بیش از ۶۳۲ میلیون مترمکعب آب در دشت اردبیل بیلان منفی داریم.

معاون شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز خبر داد که منابع آب آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که این استان با توجه به کاهش بارندگی‌ها می‌تواند آب شرب ۳ ماه آینده را تأمین کند. وی با اشاره به اینکه سد ستارخان شهرستان اهر جزو مهم‌ترین منابع تأمین آب شرب آذربایجان شرقی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: پاییز امسال خشک‌ترین و گرم‌ترین پاییز در ۶۷ سال گذشته بود که شاهد کاهش بارندگی‌ها بودیم و این امر موجب شده تا آب سد ستارخان شهرستان اهر ۳۰ درصد کاهش یابد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد