فعالیت اقتصادی؛ واکنش جالب سردار کوثری به دستور رهبر

سردار کوثری در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: من نمی‌دانم و باید درباره جزئیات این مساله پیگیری کنم.

سردار اسماعیل کوثری به «اعتماد» گفت: سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی بر اساس قانون اساسی بوده است. طبق قانون در زمان صلح، نیروهای مسلح باید به دولت کمک کنند. بر این اساس سپاه بعد از جنگ کارهای عمرانی که شرکت‌های دیگر توانایی انجام آن را ندارند، انجام داده است.

او اظهار کرد: مثلا پروژه‌های عمرانی مانند سد کرخه و اتوبان تهران - ساوه را سپاه به سرانجام رسانده است. خیلی از پروژه‌هایی که بعد از پذیرش قطعنامه پیش آمد را نیز سپاه انجام داد و به دولت آن زمان کمک کرد. در دولت‌های بعدی نیز به همین صورت بود، چرا که پروژه‌هایی که سپاه به آنها ورود می‌کند پروژه‌های عام‌المنفعه و برای عموم مردم است و به همین دلیل هم قانون به آنها اجازه می‌دهد.

سردار کوثری در پاسخ به این سوال که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: من نمی‌دانم و باید درباره جزئیات این مساله پیگیری کنم.

کوثری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اشکالی در فعالیت‌های اقصادی سپاه بود که منجر به صدور چنین دستوری هستیم؟ گفت: اگر هم اشکالی هست باید از خودشان بپرسید، چون من در کار آن مجموعه نیستم و باید از مسئولان مربوطه آن مجموعه بپرسید.


زلزله؛ باج دادن روحانی به سرکردگان سپاه

آرش صبحی: سردارجعفری بهمراه سردارغیب پرور، بعنوان فرماندهان کل سپاه پاسداران وبسیج اعلام کرده اند، برابر توافق حاصل شده با دولت حسن روحانی، بازسازی مناطق زلزله زده غرب کشور، بویژه در شهرستان سرپل ذهاب، بویژه سازه های ساختمانی تخریب شده آن سامان، به سپاه پاسداران وبسیج واگذار شده است.

نکته قابل توجه در این بده بستان روحانی با سپاه پاسداران وبسیج تناقض آشکار، وشاید بتوان ادعا نمود دروغ بزرگی است که حسن روحانی درهنگام بازدید از مناطق زلزله زده برزبان راند.اینکه مشخص شد سازه های شخصی ساز بسیار مقاوم تر از سازه های دولتی بوده، تا جائیکه سازه های شخصی ساز تکان نخورده اند. حتی شیشه های آنها نیز ترک هم بر نداشته.

نتیجه اینکه اگردولت حسن روحانی بهردلیلی، وبا هرتوجیهی، چنین مسئولیتی رابه سپاه پاسداران وبسیج واگذارنماید، بدون تردید این عمل میتواند بمثابه بازکردن دریچه ای ارزیابی شود برای دزدیها وچپاولگری های منابع مالی کشور، وادامه دخالت سرداران دزدسپاه وبسیج درمسیرغارتگری های بزرگ، وزمین خواریهای بی حد وحصر.

عملی شدن چنین اقدامی بدان معناست که حسن روحانی دریک بیعت و قرارداد نانوشته پشت پرده، دست در دست سرداران سپاه دارد تا شاید زمینه ای باشد برای حمایت آتی سرداران، درانتخاباتی که قراراست بعد ازمرگ خامنه ای وتعیین رهبرآینده صورت بگیرد. خیال باطلی که حسن روحانی از مردم بریده است و بدان دل خوش کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد