علی اصغر حسینی، نماینده هفت تن از مقامات دولت دکتر احمدی نژاد با مراجعه به استانداری تهران درخواست تجمع آرام و قانونمند اعتراضی را ثبت کرد

سیدعلی اصغر حسینی در کانال تلگرامی خود نوشت:

امروز به عنوان نماینده ی جمعی از مقامات و مسئولین دولت نهم و دهم، برای ثبت درخواست صدور مجوز تجمع به استانداری تهران رفته و درخواست مذکور ر‌ا ثبت کردم.

بر اساس مواد ۶ و ۸ "دستور العمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات"، درخواست تجمع باید یک هفته قبل از برگزاری تحویل استانداری شده و در این درخواست، تاریخ و محل برگزاری تجمع و نیز هدف از برگزاری آن درج شود.

بر این اساس، اینجانب به عنوان نماینده ی درخواست کنندگان و پس از هماهنگی با ایشان، درخواست صدور مجوز برگزاری تجمع در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ یا ۱۴ الی ۱۷ را در یکی از این مکان ها (به ترتیب اولویت) به استانداری ارائه نمودم: ۱- میدان ارگ ۲- میدان امام حسین(ع) ۳- میدان انقلاب ۴- میدان هفت تیر و ۵- میدان آزادی.

همانطور که در نامه ی درخواست کنندگان محترم عنوان شده، هدف از برگزاری این تجمع، اعتراض آرام و قانونمند به نحوه اداره کشورتوسط قوای گوناگون و اعتراض به برخی سیاست ها و رفتار ها به خصوص در حوزه اقتصادی، قضایی و اجتماعی و نیز دعوت از مردم جهت حضور در این تجمع و استیفای حق قانونی مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی می باشد. (هر چند اصل مذکور، برگزاری تجمع را موکول به اخذ هیچ مجوزی ننموده است.)

به شخصه معتقدم که طرح این درخواستِ قانونی، فرصت مناسبی برای به محک گذاشتن ادعای دولت در خصوص اجرای اصول قانون اساسی و میزان پایبندی به حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

پس از ثبت این درخواست، منتظر پاسخ استانداری و وزارت کشور هستیم و معتقدیم که قانوناً هیچ دلیلی برای عدم موافقت با این درخواست وجود ندارد. اما اگر به هر دلیل با این درخواست موافقت نشود، از پیگیری این حق قانونی منصرف نشده و مجدداً درخواست مجوز خواهیم کرد.

نکته آخر اینکه، برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی، حق قانونی تمام آحاد ملت بوده و اگر قانون اساسی را به عنوان میثاق مردم با نظام و میراث خون شهدا قبول داریم و معتقد به فصل الخطاب بودن قانون هستیم، مخالفت با این حق قانونی شهروندان هیچ توجیهی ندارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد