در همين رابطه


ادعای عضو سابق شورای نگهبان: در سال بدون انتخابات بودجه را صرف آموزش می‌کنیم

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره بودجه‌ای که با عنوان نظارت بر انتخابات به این نهاد اختصاص پیدا کرده است گفت: در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزار نفری می‌شود.

به گزارش اعتمادآنلاین، سیامک ره‌پیک عضو سابق شورای نگهبان درباره بودجه‌ای که با عنوان نظارت بر انتخابات به این نهاد اختصاص پیدا کرده است، گفت: شورای نگهبان بودجه برگزاری انتخابات ندارد. به طور کلی چند برنامه برای شورای نگهبان تعریف شده است. یکی درباره بررسی مصوبات مجلس و دیگری هم نظارت بر انتخابات است و این نه به معنای برگزاری انتخابات بلکه به معنای آمادگی برای انتخابات است. از جمله بحث نگه داری شبکه، دفاتر هیأت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخابات‌ها وجود دارد.

ره پیک گفت: مانند هر دستگاهی که برای آن برنامه می‌نویسند، در شورای نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همین بحث برنامه آموزش و توجیه و نگهداری شبکه چندصدهزار نفری است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان تأکید کرد: در سالی که انتخابات نیست مقصود از این برنامه این است که طبق قانون اساسی شورای نگهبان چند وظیفه دارد که یکی از آن ها نظارت بر انتخابات است. گاهی زمان برگزاری انتخابات است مثل سال 96 و یک زمان هم وظیفه مستمر مدنظر است که بخشی از آن بررسی مصوبات مجلس است و بخش دیگر آن بحث نظارت مستمر که مقصود آمادگی و توجیه و جلسات آموزشی می شود.

پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود در واکنش به انتقاد از بودجه شورای نگهبان تحت عنوان، «نظارت بر انتخابات» در سالی که انتخابات برگزار نمی شود، گفته بود که بودجه این نهاد از «پول توجیبی» برخی مسئولان نیز کمتر است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد