ورود آقازاده‌ها و ژن‌های خوب به شهرداری تهران

گروه اجتماعی الف :

به کار گیری نیروهای سیاسی و اختصاص سهمیه های به گروه های و احزاب سیاسی اصلاح طلب به مساله ای ادامه دار و حاشیه ساز برای شهرداری تبدیل شده است .آقاز زاده ها و ژن‌های خوب بدون تخصص و سابقه کاری مرتبط همچنان بدون ضابطه وارد شهرداری می‌شوند.

به گزارش فارس، دیری نپاید که انتقادهای رسانه ها و مدیران جدید شهری اصلاح طلب نسبت به کارگیری نیروهایی در سال های گذشته و حضور حدود 58 هزار نیرو در شهرداری روند برعکسی را طی می کند و مدیران جدید خود دست به استخدام و به کارگیری افرادی بدون طی روال قانونی می زنند.

در حالیکه خیابان بهشت در روزهای اخیر شاهد برگزای اعتراضات و تحصن هایی به خاطر تعدیل صدها تن از نیروهای قرادادی شهرداری در اواخر سال گذشته است، خبرها و گزارش هایی از ورود برخی از آقازاده ها و ژن های خوب به شهرداری منتشر می شود که با توصیه و طی روند غیرقانونی انجام شده است.

استخدام چند تن در شهرداری تهران که با رتبه های بالای 17 و 18 در همان بدو مورد به کار گرفته شده بودند، چنان حاشیه ساز شد که واکنش محمدعلی افشانی، شهردار جدید تهران را برانگیخت و وی اعلام کرد:« همه استخدام ها باید ضابطه مند باشد و همه مطیع قوانین و ضوابط باشند.»

همچنین به کار گیری برخی نیروهای غیر متخصص در شهرداری منطقه 7 نیز حاشیه ساز شد چرا که این افراد بدون طی مراحل قانونی مشغول به کار شدند.

افشانی؛ شهردار جدید تهران نسبت به استخدام افراد واسبته به معاونین و مدیران و همچنین افراد وابسته به جریان اصلاح طلب نیز ورود کرده و به صراحت به معاونان و مدیران شهرداری تاکید کرد که ژن های خوب هم باید بنا به تخصص و نیاز شهرداری و ضابطه مند استخدام شوند.

اما در یکی از معاونت کلیدی شهرداری تهران داماد یکی از معاونین شهرداری به کار گرفته شده و در دفتر معاونت مشغول به کار شده است. پیش از این نیز حضور فرزند مرتضی حاجی در موسسه همشهری خبرساز شده بود و انتقادات بسیاری را نسبت به این رویه و سهمیه بندی کردن استخدام ها و تقسیم پست های خوب در شهرداری میان آقازاده ها و ژن های خوب صورت گرفته بود.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد