قالیبافی ها روزنامه «رسالت» را تسخیر کردند

«محسن پیرهادی» از نزدیکان قالیباف و دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی به عنوان مدیر مسئول جدید روزنامه اصولگرای تندروی «رسالت» انتخاب شد.

پیرهادی جانشین مرتضی نبوی شد که از آغاز به کار روزنامه رسالت در سال ۱۳۶۶ تا امروز مدیرمسئول این روزنامه بوده است.

روزنامه رسالت دهه ۶۰ و ۷۰ مهمترین ارگان رسانه ای جریان اصولگرا بود که در سالهای اخیر، از متن اصلی فضای رسانه ای کشور فاصله گرفته بود و رسانه های اصولگرای دیگر جایش را گرفته بودند

انتخاب یک فرد منتسب به جریان نواصولگرایی به عنوان مدیرمسئول جدید این روزنامه می تواند نشانه ای از خانه تکانی و آغاز «تغییر»ات در سنتی ترین لایه های جریان اصولگرا باشد.

خمینی در مقطعی از جنگ به خاطر مواضع ضد دولت روزنامه رسالت و جلوگیری از تخریب روحیه رزمندگان دستور داده بود این روزنامه در جبهه ها پخش نشود.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد