تجمع کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی

صبح امروز جمعی از کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی در اعتراض به کاهش مزایای مزدی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (نهم خرداد) جمعی از کارگران فاز ۱۲ پارس جنوبی دست از کار کشیدند و در محوطه پالایشگاه نهم تجمع کردند.

به گفته یکی از تجمع‌کنندگان، اعتراض کارگران به مواردی همچون کاهش ۳۰ درصدی حقوق این ماه، عدم پرداخت حق مسکن، بخشی از سنوات سال گذشته، ابهام در پرداخت‌ها و حذف خدمات رفاهی پرسنل مرتبط است.

این کارگران از ساعات ابتدایی صبح کار را تعطیل کرده و خواستار پاسخگویی کارفرما شدند.

غانمی (مدیرعامل شرکت پتروصنعت) که کارفرمای این کارگران است، ضمن تایید خبر گفت: کارفرمای کارگران فاز ۱۲ ادامه داد: مشغول مذاکره و حرف زدن با کارگران هستیم و تا حد امکان به خواست‌های آنها ترتیب اثر داده خواهد شد.

پالایشگاه نهم (فاز ۱۲ پارس جنوبی) در شهرستان کنگان واقع شده‌است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد