ترکیه نیمی از نفت خام مورد نیازش را از ایران تامین می‌کند

خبرگزاری آناتولی:
براساس آماری که از سوی سازمان تنظیم بازار انرژی ترکیه در اختیار خبرنگار آناتولی قرار گرفته؛ میزان واردات نفتی ترکیه در سه ماه نخست امسال درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 10.6 درصد کاهش به 8 میلیون و 444 هزار تن افت کرده است.

طبق این داده ها، میزان خرید نفت خام ترکیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33.5 درصد کاهش به 4 میلیون و 128 هزار تن رسیده که 22 میلیون و 77 هزار تن آن از ایران وارد شده است.

با این حساب 50.2 درصد از کل واردات نفت خام ترکیه در این دوره از ایران صورت گرفته است. ترکیه پس از این کشور از کویت، عربستان سعودی، عراق و روسیه نفت خام وارد کرده است.

از سوی دیگر میزان واردات گازوئیل بر عکس نفت خام 24.3 درصد افزایش و به 3 میلیون و 177 هزا تن رسیده است.

ترکیه در این دوره 40.1 درصد از کل واردات گازوئیل را از روسیه انجام داده است. پس از این هند با 29.2 درصد، یونان با 12.9 درصد، اسرائیل با 6 درصد و بلغارستان با 3.1 درصد در واردات گازوئیل ترکیه سهم داشته اند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد