بازداشت دانشجویی که دو روز قبل در مقابل رهبری سخنرانی کرد

کلمه:
محمدجواد معتمدی‌نژاد، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی عصر روز چهارشنبه بازداشت شد. او که به خاطر سخنرانی‌اش در دیدار دو روز پیش با رهبری مورد توجه قرار گرفته بود، بعد از آنکه به پایانه بار تهران برای حمایت از راننده‌های کامیون که اعتصاب کرده‌اند رفته بود در همانجا به همراه چند تن از دانشجویان بازداشت شد.

البته بازداشت این دانشجو ارتباطی با سخنرانی در مقابل رهبری ندارد. اما نزدیکی زمان بازداشت با آن سخنرانی این ذهنیت را برای بسیاری ایجاد کرد که او به دلیل سخنرانی در مقابل رهبری بازداشت شده است.

به گفته منابع نزدیک به جنبش دانشجویان عدالت‌خواه محمدجواد معتمدی‌نژاد با قرار التزام ۵۰ میلیونی آزاد شد و سیدمیثم صفائیان نیز با اتهام اخلال در نظم عمومی و قرار وثیقه ۵۰ میلیونی به پلیس امنیت منتقل شده است. او از آنجا به زندان تهران برده خواهد شد. حالا هر دو نفر منتظر محاکمه هستند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد