پارلمان اروپا خواستار آزادی زندانیان دو تابعیتی در ایران شد

ایران اینترنشنال
پارلمان اتحادیه اروپا طی صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا زندانیان دوتابعیتی که درایران محبوس هستند را آزاد کند.

روز پنجشنبه ۱۰ خردادماه‌، اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ با صدور قطعنامه‌ای مبنی بر درخواست ایران برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی، بر لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی نیز تاکید کردند.

نمایندگان پارلمان اروپا همچنین نسبت به وضعیت نازنین زاغری و عباس عدالت، شهروندان ایرانی‌-‌بریتانیایی و همچنین کامران قادری شهروند ایرانی-اتریشی هشدار داده اند. این قطعنامه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا آیین دادرسی قضایی را رعایت کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد