در همين رابطه


وقتی علی اکبر ولایتی قرارداد ٥٩٨ را هم با "ترکمانچای" مقایسه می کرد, حسین باستانی

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل خامنه‌ای، برجام را با قرارداد "ترکمانچای" مقایسه کرده و با انتقاد از "نقص متخصصان" در تیم مذاکره کننده هسته ای گفته است: "تاکنون مذاکره‌ای به موفقیت 598 نداشتیم و آن هم علتی نداشت جز اینکه با کارشناسان حوزه های مختلف مشورت میکردیم و از آنها کمک می‌گرفتیم."

قابل توجه است که به روایت محمدجواد لاریجانی، معاون علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در زمان جنگ هشت ساله، دکتر ولایتی همان قطعنامه 598 را هم با قراداد ترکمانچای مقایسه می کرده، بدون آنکه به‌درستی متن آن را فهمیده باشد.

لاریجانی در مقاله ای در سایت بازتاب به تاریخ 28 تیر ماه 86، نکات متعددی را در مورد رویکرد آقای ولایتی به قطعنامه 598 منتشر کرد که نقل قول مستقیم برخی از آنها بی‌مناسبت نخواهد بود:

"آقاي ولايتي در اتاق آقاي شيخ الاسلام جلسه برگزار کرد و مرا که مسئول مذاکرات قطعنامه 598 بودم صدا کرد و گفت: ‘تا من وزير خارجه ام، اجازه نمي دهم که اين قطعنامه قبول شود’... همين قطعنامه 598 که در تمام طول مذاکرات آن از طرف آقاي ولايتي به عنوان قرارداد ‘ترکمانچاي’ و عنصر ‘حرام زاده’ معرفي مي شد، به محض پذيرش، تبديل به امامزاده شد... ايشان فراموش کرده اند که وقتي براي انجام مذاکرات پس از قبول قطعنامه 598 جامه مي دريدند، حتي متن آن را درست نمي‌دانستند... در [جلسات] شوراي عالي امنيت ملي... ايشان به ‘چرت’ ملوکانه خود مشغول بودند."

البته، با وجود سنگین بودن کنایه های محمدجواد لاریجانی در مورد موضوعاتی چون بی اطلاعی علی اکبر ولایتی از متن قطعنامه 598 یا توصیف قطعنامه به ترکمانچای پیش از پذیرش آن یا "چرت ملوکانه" در جلسات مهم حکومتی، دکتر ولایتی –به هر دلیل- جوابی به این انتقادات منتشر نکرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد