محرومیت برنج کاران خوزستانی از کشت امسال

ایران‌وایر
امروز هم برنج کاران خوزستانی در اعتراض به ممنوع شدن کشت این محصول در سال زراعی ٩٧_٩٨ مقابل استانداری تجمع کردند.

این تجمعات از ٢١ اردیبهشت ماه شروع شده و این برنج‌کاران که خواستار رفع این ممنوعیت هستند و می‌گویند: "ممنوعیت کاشت برنج در شرایطی که هیچ جایگزینی برایمان تعریف نشده، معیشت ما را نابود می‌کند."

معترضان می گویند تا امروز از استانداری هیچ پاسخی نگرفته اند و این مسئله باعث عصبانیت بیشتر آنها شده است.

برنج کاران خوزستانی در این مدت، تجمعی هم در مقابل اداره آب خوزستان داشته اند که این تجمع، ورود معترضان به داخل ساختمان این سازمان را نیز به دنبال داشت.

معاون سازمان جهاد کشاورزی خوزستان که سال گذشته ممنوعیت کشت برنج را به اطلاع کشاورزان خوزستانی رساند، دلیل این ممنوعیت را بحران کم آبی در این استان اعلام کرد.

حالا اعتراض به این ممنوعیت یک ضلع دیگر هم پیدا کرده است. مثل باقی اعتراضات معیشتی که معمولاً بخشی از مقامات از آن حمایت می کنند، تا امروز نمایندگان خوزستان در مجلس از برنج کاران خوزستانی حمایت کرده اند.

دلیل حمایت آنها صحبت های سال گذشته عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست است که به نماینده هویزه گفته بود خوزستان مشکل کم آبی ندارد.

آن روز نماینده ها از کلانتری دلیل انتقال آب کارون به استان های مجاور را پرسیده بودند. حالا و با ممنوعیت کشت برنج، هم برخی نماینده ها و هم برنج کاران معتقدند دولت به آنها در مورد کم آبی خوزستان دروغ گفته و می خواهد آب بیشتری را به دیگر استان ها انتقال دهد.

با هر دلیلی که این کار انجام می شود، کشاورزان خوزستانی می گویند با ممنوعیت جدید چندین هزار نفر از آنها بیکار می شوند و دولت نیز برای آنها هیچ شغل جایگزینی پیش بینی نکرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد