مازندران گران‌ترین استان ایران اعلام شد

ایران‌وایر
استان‌وایر- بانک مرکزی ایران نموداری منتشر کرده که نشان می‌دهد استان مازندران در سال ۱۳۹۶ بالاترین نرخ تورم را به میزان ۱۰.۶ درصد داشته است.

استان‌های ایلام هم با ۹.۹ و سمنان با ۹.۴ درصد تورم دو استان گران ایران در سال ۹۶ پس از مازندران هستند.

استان تهران هم با ۸.۹ درصد تورم در رده چهارم این نمودار قرار دارد.

در این نمودار استان بوشهر نیز با نرخ هفت درصد پایین ترین نرخ تورم در سال مذکور را تجربه کرده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۶ درصد بوده است.

برخی اقتصاد‌دان‌ها می‌گویند در صورت ثبات شرایط موجود، احتمال می رود نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تا حدود ۱۵ درصد افزایش یابد.

مركز پژوهش‌های توسعه و آينده‌نگری سازمان برنامه و بودجه‌ هم پیش بینی کرده که نرخ تورم در سال جاری به ۹ درصد برسد.

با این حال صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در سال ۹۷ را ۹.۹ درصد پیش‌بینی کرده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد