اسامی مقامهای ایرانی که اخیرا مورد تحریم واقع شدند

زندان مخوف اوین، رئیس رادیو تلویزیون رژیم، چماقداران خامنه‌ای موسوم به انصار حزب‌الله و چند عضو این گروه و دو مقام سانسور اینترنتی رژیم ایران در لیست جدید تحریمهای خزانه‌داری هستند.

اسامی مقامهای تحریم شده عبارتند از:

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

ابوالحسن فیروزآبادی رئیس شورای عالی فضای مجازی

عبدالعلی علی عسگری

حسین الله کرم از سران چماقدار انصار حزب‌الله

عبدالحمید محتشم از سران چماقدار انصار حزب‌الله

حمید استاد از سران چماقدار انصار حزب‌الله


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد