چه کسی ٢٠ میلیون پیراهن مشکی و پارچه کفن وارد کرد؟

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه یک صدم اراضی دنیا درحالی در ایران قرار گرفته که حدود 7 درصد منابع زیرزمینی کل جهان در اختیار ماست، گفت: باید با بسیج منابع و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص از این ظرفیتها استفاده کنیم.

این نماینده تندرو مجلس گفت : اخیرا شهرداری تهران تقاضای واردات 100دستگاه نعش کش را ارائه کرده و دولت نیز آن را پذیرفته است، متاسفانه رئیس مجلس نیز بدون آنکه سوال بپرسد چرا با وجود تولید داخل به سمت واردات این قبیل خودروها باید حرکت کنیم، عدم مغایرت این خرید با قوانین کشور را تایید کرده است. همچنین اخیرا بحث خرید 7 دستگاه خودروی ضد گلوله مطرح شده است که در کارخانه ایران خودرو ظرفیت کافی برای ساخت این نوع خودروهانیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه حدود 20 میلیون پیراهن مشکی اواخر سال گذشته وارد کشور شده است، گفت: دنبال آن هستیم که با شناسایی واردکننده اصلی او را تحت تعقیب قرار دهیم اما نکته مهمی که وجود دارد این است که واقعا نمیتوان تخمین زد وقتی این تعداد پیراهن از خارج وارد می‌شود چه تعداد جوانان کشور بیکار می‌شوند. در همین راستا مطلع شدیم که 2 میلیون متر مربع پارچه کفن وارد شده و مشخص نیست دولت چه برنامه ای برای مقابله با واردات این نوع کالاها دارد. این دست موضوعات تولید کنندگان داخلی را از ادامه مسیر تولید نا امید می‌کند پس باید با آن مقابله کرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد