آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان: ۵۰ واحد قطعه‌سازی تعطیل شد، ۲۰۰ واحد در آستانه ورشکستگی

آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن ایران گفته: طی هفته‌های اخیر حداقل ۵۰ واحد قطعه‌سازی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید تعطیل شده است.

به گفته او خودروسازان داخلی به دلیل مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو حاضر به پرداخت قیمت تمام شده قطعات به تولیدکنندگان نیستند. محبی‌نژاد گفته: این در حالی است که همه واحدهای پتروشیمی، فولاد و صنایع مس و آلومینیوم که دولتی هستند، طی هفته‌های اخیر قیمت محصولات را افزایش داده و قطعه‌سازان ناچارند برای مواد اولیه هزینه بیشتری بپردازند.

او گفت: اگر قیمت محصولات قطعه‌سازان ۳۰ درصد افزایش نیابد، نزدیک به ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی ورشکست و تعطیل خواهند شد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد