جمهوری اسلامی مشکل است نه راهکار , الاهه بقراط

کیهان لندن

هفته گذشته یک دختر دانشجو (سحر مهرابی) متن بلندی را در حضور رهبر جمهوری اسلامی خواند که در آن به مشکلات مختلف جامعه و راهکارهایش پرداخته بود. صرف نظر از روند گزینش این دانشجو و اعتراف مقامات به وجود مشکلات، نتیجه‌ی این روخوانی قابل توجه است: «راهکار، احیای قانون اساسی، قانون اساسی با تمامی اصول آن، است.»

سپس حقوق و اختیاراتی ردیف می‌شوند که به خودی خود نفی مقدمه قانون اساسی و برخی اصول آن هستند. در اینجا فقط به دو خواست‌ اساسی اشاره می‌شود: «حق مردم بر تعیین سرنوشت خود» و «تقسیم قدرت و امکان تغییرپذیری در قدرت».

هر دو اینها که بستر مشارکت سیاسی و اجتماعی جامعه در تغییر و تحولات یک کشور است، اتفاقا بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این قانون «حاکمیت» را از آن «الله» می‌داند و نه مردم! اگرچه در قانون اساسی هم از «ملت» و هم از «مردم» سخن می‌رود اما منظور از همه اینها «امت اسلام» است. ولی فقیه رهبری «امت اسلام» را بر عهده دارد (اصل ۱۰۹). در اصل ۵۷ درباره سه قوه آمده است که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اداره می‌شوند. این در حالیست که در اصل ۵۶ آمده «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.» توجه کنید: سرنوشت اجتماعی و نه سیاسی! در اصل پنجم مشخص می‌شود که این سرنوشت در دست کیست: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (…)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه…» است. یعنی تا ابدالدهر! به همین دلیل در این قانون اساسی از جمله در اصل دوم بر رهبری و «امامت مستمر» تأکید می‌شود.

البته بازنگری در قانون اساسی در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی شده اما مانند دیگر اصول و قوانینی که بر اساس «حکومت اسلامی» تنظیم شده‌اند با اما و اگر همراه است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»

قانون اساسی جمهوری اسلامی در تناقضاتی عمیق بین زمین و آسمان معلق است. علی خامنه‌ای رهبر سیاسی و مذهبی حکومت کاری خلاف قانون اساسی انجام نمی‌دهد بلکه برای اجرای اصول مربوط به «حاکمیت الله» و «ولایت فقیه» و «امام» و «امامت» و «امت» می‌بایست آن تعارفاتی که درباره «حاکمیت مردم» و «جمهوری» و قوای مقننه و مجریه و قضاییه و تفکیک آنها آمده است نادیده گرفته شود. اگر قرار باشد، به این تعارفات عمل کرد، پس باید اصول حکومت اسلامی را نادیده گرفت!

این تناقض سرانجام در مقابله با مطالبات مردم، گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است. در اینجا راهکارهای حکومت و مردم نمی‌تواند یکی باشد. اگر کسی می‌گوید راه غلبه بر مشکلات فعلی همین جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی است، می‌بایست توضیح بدهد مگر در ۴۰ سال گذشته چه بوده است؟! این قانون اساسی معلق بین زمین و آسمان و نظامی که بر آن بنا شده، مشکل اصلی و بانی مسائل امروز هستند. رژیم کنونی ایران راهکار یا راه حل نیست و باید منحل شود.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد