تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز

روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷، بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران زحمتکش کارخانه گروه ملی فولاد اهواز، با در دست داشتن بنرهایشان از میدان فلکه ساعت اهواز به سمت درب استانداری راهپیمایی نمودند.

طبق اخبار منتشر شده، کارگران گروه ملی فولاد اهواز خواستار رفع بلاتکلیفی و پرداخت حقوق چندین ماه خود می باشند.
بانک ملی ایران نیز تا کنون به وعده های خود در رابطه با پرداخت حقوق ماههای معوقه، عمل ننموده است.

کارگران در راهپیمایی خود شعارهایی سر می دادند و بلاتکلیفی و بی حقوقی خود را مقابل استانداری فریاد می زدند.
شعارهای کارگران از این قرار بود:
حقوقم نمیدن
مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر

تکرار وعده واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به بانک ملی از سوی مسئولین استانداری خوزستان در حالی انجام میشود که پیشتر استاندار خوزستان اعلام کرده بود شرکت به بانک ملی واگذار شده است. اما علیرغم این ادعا از سوی استانداری خوزستان، موسوی و تیم مربوطه اش همچنان در کارخانه حضور دارند و و درحال فروش برخی قطعات تولیدی و ضایعات فلزی موجود میباشند.
Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد