در همين رابطه


رئیسی: کمک به مردم مظلوم فلسطین، یمن، لبنان و افغانستان، قبل از آن که در قانون اساسی ما ذکر شود، وصیت علی بوده

تولیت آستان قدس رضوی گفت:«در موضوع فلسطین، نه نقشه روسای جمهوری قبلی آمریکا کار ساز بود و نه نقشه و فریب رئیس جمهوری فعلی آمریکا موثر است و این مساله تنها با بازگرداندن حق مردم این سرزمین قابل حل است.»

به گزارش ایرنا، آخوند سید ابراهیم رئیسی سه شنبه شب افزود: «امروز آمریکایی ها می خواهند مساله فلسطین را در صحرای سینا حل کنند، بخشی از خاک مصر را بگیرند و فلسطینی ها را به آنجا منتقل کنند، به بخشی دیگر از مردم این سرزمین هم در کشورهای همسایه تابعیت دهند؛ می خواهند جریان آوارگی پنج میلیون تن از فلسطینی ها را این گونه حل کنند.»

وی با اشاره به این که «یاری کردن مظلومان از راهبردها و وصیت های مهم حضرت علی در شب شهادتشان است»، بیان کرد: «همان گونه که امام راحل فرمودند توجه به فلسطین و قدس، مساله نخست جهان اسلام است و همواره در اولویت اول سیاست های نظام جمهوری اسلامی قرار داشته است اما در سال های گذشته مستکبران، آمریکایی ها و صهیونیست ها می خواستند این مساله را با ایجاد داعش و جنایت های فراوان به حاشیه برانند تا دیگر مساله فلسطین و قدس، موضوع اول جهان اسلام نباشد.»

وی ادامه داد: «کمک به مردم مظلوم فلسطین، یمن، لبنان و افغانستان، قبل از آن که در قانون اساس ما ذکر شود، بر اساس سفارش و وصیت حضرت علی وظیفه ماست تا بشریت باقی بماند.»

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به «لزوم رعایت نظم در کارها براساس سفارش حضرت علی در وصیت خود به شیعیان»، گفت: «در روحیه افراد انقلابی و حزب اللهی نظم در امور نهفته است و تمام کسانی که عشق به امام راحل و رهبر معظم انقلاب دارند باید تقوای الهی و نظم در امور را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.»

وی افزود: «این غلط است که تصور شود هر کس حزب اللهی است به نظم و قانون و چارچوب ها توجه ندارد؛ نیروهای ارزشی همواره در ذهن خود توجه به نظم و قانون و ارزش های انقلابی دارند و این مساله از گذشته تاکنون حکم فرما بوده است.»

وی گفت: «در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اگر به گذشته نگاه کنیم درمی یابیم هر جا موفقیتی برای ما حاصل شده به دلیل توجه به سخنان امام راحل و سفارشات رهبر معظم انقلاب و هرجا مشکلی بوده به دلیل زاویه ای می باشد که در این راه به وجود آمده است.»

رئیسی ادامه داد: «سخنان و راهبردهایی که رهبر معظم انقلاب در روزهای گذشته فرمودند، راه را نشان دادند و میدان عمل مسئولان را در این شرایط مشخص کردند.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد