روزنامه شرق در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات از مجرم شناخته شدن روزنامه شرق در دادگاه امروز خبرداد و گفت که مدیرمسئول روزنامه شرق و نویسنده یک مطلب با ۳ اتهام “توهین، افترا و نشر اکاذیب” با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند. مدیر مسئول روزنامه مستحق تخفیف دانسته شد اما نویسنده مطلب مستحق تخفیف دانسته نشد.

احمد مومنی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جزئیات جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: “در جلسه امروز دادگاه مطبوعات به پرونده های روزنامه شرق و سایت خبری شما نیوز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد”.

وی با اشاره به شکایت شاکی خصوصی از روزنامه شرق گفت: “مدیرمسئول روزنامه شرق و نویسنده یک مطلب با ۳ اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند. مدیر مسئول روزنامه مستحق تخفیف دانسته شد اما نویسنده مطلب مستحق تخفیف دانسته نشد”.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران به پرونده سایت خبری شما نیوز اشاره کرد و گفت: “شاکی این پرونده بانک مرکزی بود که در نهایت پس از بررسی پرونده، مدیر مسئول سایت خبری شمانیوز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد”.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد