اطلاعات.نت
 

مخالفت ابطحی نماینده خامنه ای با افشای خبر تجاوز


 مخالفت ابطحی نماینده خمینی شهر با افشای خبرهای تجاوز به کودکان : هدف از رسانه‌ای‌‌شدن تجاوز به دختربچه در خمینی شهر زیرسوال بردن نام امام، اهل بیت و ترویج فحشا بود


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست