هشدار ظریف به افغانستان در رابطه با حقابه ایران: اقدام متقابل می‌کنیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدجواد ظریف در نشست علنی امروز (یکشنبه، 16 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم زابل درباره اینکه چرا تاکنون در رابطه با حقابه ایران از رودخانه هیرمند در افغانستان اقدام جدی و لازم به عمل نیامده، گفت: موضوع حقابه هیرمند موضوعی ملی بوده و مربوط به یک استان نیست و سالها بحث حقابه ایران از هیرمند و هریررود بین ایران و افغانستان مطرح بوده و در سال 1351 پس از ده ها سال مذاکره منجر به نتیجه و انعقاد قرارداد شده است.

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تاکنون 16 جلسه ویژه برای بحث حقابه هیرمند برگزار شده است، افزود: رئیس جمهور در مذاکراتی که با طرف افغان داشته، این موضوع را پیگیری کردند، البته مشکل آب کشور و سیستان و بلوچستان تنها از طریق حقابه حل شدنی نیست.

وی با اشاره به اینکه دو یادداشت اعتراض برای کشور افغانستان درخصوص حقابه هیرمند در اسفند و فروردین ماه براساس توافقات سال 51 ارسال شده است ، ادامه داد: سفیر افغانستان در این راستا به وزارت امور خارجه دعوت و مواضع جمهوری اسلامی ایران در این باره به وی اعلام شده است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه یک مسیر دیگر برای حقابه هامون می توان در نظر گرفت که این مسیر عمل متقابل است، اظهار داشت: در این راستا می توان سختگیری هایی در برخی حوزه ها در ارتباط با کشور افغانستان داشت، البته روابط ایران و افغانستان همواره برادرانه و دوستانه بوده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: از دولت افغانستان خواسته می شود که حقابه این رودها تامین شود تا ایران و نیازهای قانون جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد تا اقدام متقابلی صورت نگیرد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد