شرکت ایتالیایی « اِنی » می گوید برنامه ای برای آغاز پروژه های جدید نفتی در ایران ندارد

مدیر عامل شرکت ایتالیایی « انی » می گوید برنامه ای برای آغاز پروژه های جدید نفتی در ایران ندارد. به گزارش خبرگزای رویترز کلودیو دِسکالزی درنشست سالانه سهامداران این شرکت گفت که تمامی طلبهای آن بابت سرمایه گذاری های گذشته از ایران دریافت شده است .

به گزارش رادیو فردا: وی تاکید کرد که تنها قرار داد باقیمانده با ایران خرید دو میلیون بشکه نفت در ماه است که مدت آن در سال جاری میلادی به پایان می رسد. مدیر عامل شرکت « انی » گفته است اجرای هر تحریم جدیدی علیه ایران شش ماه طول می کشد و در صورت نیاز این شرکت می تواند نیازهای خود را از منابع دیگر تامین کند.

ایران روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای اروپایی صادر می کند.

ایران پس از تعلیق تحریمهای نفتی صادرات خود را به بالای دو میلیون بشکه در روز رساند. در دوران تحریمها ایران مجازبود تنها تا سطح یک میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد