اطلاعات.نت
 

تظاهرات مردم کازرون ۲۶اردیبهشت: غزه حمایت میشه کازرون خیانت میشه


 خبرگزاری فرانسه پیش تر طی گزارشی از تهران، از ادامه اعتراضات مردمی به‌ دلیل وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی خبر داده بود: چند ماه پس از اعتراضات وسیع و بی‌سابقه در ایران، مردم هم‌چنان از گرانی شدید و بیکاری گسترده شکایت دارند و رژیم حاکم نیز نتوانسته گام موثری در رفع این نابسامانی‌ها بردارد. حکومت در برابر سقوط ارزش پول و افزایش نرخ تورم ناتوان است.

تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود

تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری در ایران نیز با انتشار بیانیه ای به مقامات حکومتی هشدار دادند که سرکوب خونین و بازداشت گسترده شرکت کنندگان در تظاهراتهای مردمی، عزم کارگران و مردم ایران را برای رهایی جزم تر خواهد کرد

در این بیانیه آمده است: سرکوب قهرآمیز و گسترده تظاهرات های مردمی در شهرهای مختلف کشور، نه تنها کارگران و مردم ستم دیده ایران را خانه نشین نخواهد کرد بلکه در پس هر درجه از سرکوب وحشیانه تر، توده های هر چه وسیعتری از مردم ایران را به خیابانها خواهد کشاند و به اعتراضات آنان عمق و دامنه بیشتری جهت تعیین تکلیف با وضعیت جهنمی موجود خواهد داد.


 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست