در همين رابطه


تعبیر محمود صادقی از اتفاقات امروز مجلس: 'اژدهای هفت سر فساد'

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، در واکنش به آنکه شماری از نمایندگان مجلس سوال او از وزیر کشور را درباره واگذاری "املاک نجومی" وارد ندانسته و به آن رای منفی داده‌اند، از هشتگ "اژدهای هفت سر فساد" استفاده کرده است. او نوشته تقریبا تعداد موافقان سوال از وزیر کشور، نصف مخالفان بوده است.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد