رییس سازمان بسیج جامعه زنان کشور: "تساوی جنسیتی مغایر با فطرت الهی و انسانی قرار دارد "

ایسنا:

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشورگفت: الگوی سوم زنان همان الگوی زن مسلمان ایرانی نسخه رهایی بخش جهان امروز بوده واحیاگر هویت زن مسلمان است.

«مینو اصلانی» در همایش بزرگداشت روزبسیج جامعه زنان که درکانون بسیج جوانان برگزارشد با اشاره به وجود ۳ الگو برای زنان جهان اظهارکرد: الگوی اول الگوی زن شرقی است که هیچگونه تاریخ‌سازی نداشته و نمی‌توان الگو واقعی شود، الگوی دوم زن غربی بوده که نگاه ابزارانگارانه به زن دارند و الگوی سوم زنان الگوی زن مسلمان ایرانی نسخه رهایی بخش جهان امروز بوده و احیاگر هویت زن مسلمان است.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور تصریح کرد: اگر الگوی زن و جایگاه واقعی و حقیقی تبیین نشود تلاش‌های انبیا و علما به هدر می‌رود، چون زن مربی جامعه است.

وی حضرت فاطمه را الگوی بی‌نظیر زنان مسلمان دانست و گفت: زنان مسلمان همچون حضرت فاطمه باید در مواضع اصولی خود محکم بوده و نباید به اسم تساوی جنسیتی بستر نفوذ استکبار را در جامعه ایجاد کنند.

اصلانی با اشاره به سند۲۰۳۰ خاطرنشان کرد: این سند با پیش بردن تساوی جنسیتی که مغایر با فطرت الهی وانسانی است می‌خواهد حجاب،عفاف و بنیان خانواده را تحت‌تأثیر خود بگذارد.

وی ادامه داد: احیای هویت زن مسلمان بزرگترین خدمت به حرکت‌های انسانی و الهی جهان است.
*


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد