مشهد "مقدس"، پایتخت پولشویی جمهوری اسلامی

بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه اقتصاد که به تازگی کتابی درباره پدیده موسسات مالی و اعتباری و مسایل مربوط به آنها در گفتگویی درباره این موسسات به افشاگری درباره پشت پرده این موسسات پرداخته است.

وی دراین گفتگو با تاکید براینکه روابط بسیاری از روسای این موسسات مالی و اعتباری با قدرت و حاکمیت باعث شده است تا دولت توان مقابله با آن‌ها را نداشته باشد. به گفته وی شهر مشهد به واسطه حضور زیاد و قدرتمند این موسسات به نوعی شهر پواشویی در ایران است و نمونه‌هایی مثل شرکت پدیده خراسان گویای وضعیت این بحران اقتصادی‌ست.

گفتنی‌ست تنها چند موسسه اعتباری طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دوسال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این موسسات اختصاص داده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد