دادستان کل کشور در مورد دختران خیابان انقلاب: کشف حجاب در مرعا (لغت نامه دهخدا: چراگاه، مرتع، مرغزار) جرم است

آخوند منتظری دادستان کل کشور در گفتگو ویژه خبری:

* اگر کسی در مرعا (لغت نامه دهخدا: چراگاه، مرتع، مرغزار) کشف حجاب کند طبق قانون مجرم است

* این سیاست شیطانی توسط دشمنان دنبال می شود

* نظام جمهوری اسلامی درمقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی ماند

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته در واکنش به اعتراض گروهی از زنان به حجاب اجباری گفت: "کسی که کشف حجاب می‌کند طبق قانون مجرم است لذا در نظام جمهوری اسلامی ایران رعایت حجاب برای بانوان لازم است."

منتظری اضافه کرد که مساله حجاب شوخی نیست و کسی که مسلمان است باید حجاب داشته باشد، در نظام جمهوری اسلامی برای رعایت مسئله حجاب قانون وضع شده است.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد