مغازه‌های فروشنده ترقه پلمب می‌شوند

خبرگزاری میزان:
رئیس پلیس امنیت تهران گفت: ماموران پلیس امنیت قاطعانه با فروشندگان مواد محترقه برخورد می‌کنند.

سردار علیرضا لطفی، گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون ماموران پلیس امنیت تهران توانسته اند محموله‌های مختلف مواد محترقه را شناسایی و کشف کنند. این محموله‌ها بیشتر از سمت مرز‌های غربی وارد کشور شده و با اشراف اظلاعاتی ماموران قبل. از رسیدن به تهران، در محل دپوی آن‌ها در اطراف پایتخت کشف و ضبط شد.

لطفی با اعلام اینکه به کسبه در مورد عواقب فروش مواد محترقه خطرناک هشدار داده ایم، گفت: اگر فروشگاهی اقدام به عرضه مواد محترقه خطرناک و قاچاق کند، ماموران علاوه بر خورد با این متخلف، محل کسب را پلمب می‌کنند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد