وزير نيرو اردكانيان مى گويد؛ انتقال آب به كشورهاى همسايه شايعه و كذب است! پس اين لوله كه از روستاى منيخ شهرستان خرمشهر عبور مى كند و از مرز مى گذرد مقصد آن كجاست؟

By | 2018-06-29

در این لوله با قطر یک متر كه از روستاى منيخ شهرستان خرمشهر عبور مى كند ۱۰۰۰ تا ۲۰هزار لیتر آب در ثانیه می تواند انتقال پیدا کند، ولی مردم خرمشهر آب آشامیدنی خود را قطره چکانی از تانکر های آب دریافت می کنند و اینطور که از فشار آب پیداست، در این لوله بیش از ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه آب انتقال پیدا می کند.

با هزار لیتر در ثانیه می توان آبرسانی شهر خرمشهر را با ۲۰۰هزار نفر جمعیت خیلی راحت تامین کرد. یعنی هم آب آشامیدنی و هم آبی که به مصرف روزانه مردم و نیازهای شهری می رسد. و اگر فرض کنیم این لوله ۱۰ هزار لیتر در ثانیه آب انتقال میدهد، می توان با آن آب مورد نیاز ۲ میلیون نفر را براحتی تامین کرد.

حال سوال اینجاست که این آب بکجا می رود در حالیکه مردم خرمشهر مجبورند بخاطر آب آشامیدنی هر روزساعتها منتظر تانکر های آبرسانی باشند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.