۸ تیر۹۷ ؛ مردم خرمشهر با شعار دروغگو دروغگو مانع از فريبکاری فرماندار رژیم شدند

By | 2018-06-29

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.