اعتراض غرفه‌داران بازاچه گلشهر کرج/ دوشنبه ١١ تیر, کل بازاچه گلشهر کرج را سوزاندند١١ تیر

By | 2018-07-02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.