تلویزیون چین: ایران یک روز درمیان ٦٥٠ھزار لیتر آب آشامیدنی بە جنوب عراق منتقل میکند

By | 2018-07-11

در حالیکە اخوندها میگویند صادرات آب آشامیدنی بە عراق تبلیغات رسانەای وکذب است،تلویزیون چین گزارش داد ایران یک روز درمیان ٦٥٠ھزار لیتر آب آشامیدنی بە جنوب عراق منتقل میکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.