محس رضایی: اگە با آمریکا واردجنگ شویم هفتەی اول هزار سرباز را اسیر میکنیم،بابت آزادای آنها پول میگیریم و مشکل اقتصادی حل میشود

By | 2018-07-30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.