تظاهرات مردم جان به لب رسیده شاپور اصفهان، امروز ۱۰ مرداد, درگیری وهجوم نیروهای امنیتی در اصفهان

By | 2018-08-01

درگیری وهجوم نیروهای امنیتی در اصفهان

شاهپور اصفهان: التماس مزدوران حکومتی از مردم برای جلوگیری از تظاهرات مردمی/ امروز چهارشنبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.