درگیری مالکین کوثر بویژه با ماموران شهرداری روز جمعه ۱۲ مرداد ۹۷ مالکین کوثر در هشتگرد با ماموران شهرداری که بی اجازه وارد زمین آنها در هشتگرد کرج شده و قصد توقیف آن را داشتند درگیر شدند. کارگزاران، زمین ۱۲۰۰ نفر را به ناحق ملی {در واقع تحت عنوان ملی کردن قصد بالا کشيدن زمينها را دارند} اعلام کرده و اجازه نمی دهد مردم بعد از ۲۰ سال زمین های خود را در اختیار بگیرند و استفاده کنند.

By | 2018-08-03

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.