برخورد توهین آمیز مطهری، نائب رییس مجلس بایک منتقد درگلپایگان!

By | 2018-08-31

منتقد: شمابجای صحبت درباره غديربگوچرا پراید ۴۵میلیون تومن شده
مطهری: تویک نادانی
روحانی همراه مطهری:عکس اینو بمن بدید.میکنمت توگونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.