تقاضای محمد نوریزاد از خامنه ای: به خاطر گل روی پوتين رامين حسين پناهی را ببخشيد

By | 2018-09-05

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.