یلدایتان مبارک, نوید اخگر

By | 2018-12-20

عزیزانم یارانم رفقا چهل سال از اولین چله یلدائی حکومت ننگین آخوند و مذهب که آمده بود خلیفه گری هزار ساله اسلامی بپا کند با کمری شکسته گذشت . مردم ایران با فریاد و اعتراض و اعتصاب و شکنجه و تیر باران و اعدام سینه سپر کردند و شیشه عمر حکومت اسلامی را برزمین کوبیدند در یک کلام خورشید آزادی از پس قلهء یلدای مردم ایران در حال دمیدن است سینه هامان سپر بلای آزادی باد. عزیزانم یلدایتان مبارک و در این مسیر دست افشان و پاکوبان به پیشباز خورشید رهائی فردا میشتابیم.

از میان چلهء سامان ما دیوی گذشت
بخت خونریزی گذشت و درد جانسوزی گذشت
آن انار سرخ دلها له میان چنگ دین
چله ای پر خون بروی جان اشعاری گذشت
کارگر هر روز داد نان و نان و نان کشید
حق آب این کشاورزان چو یلدائی گذشت
دزدی و مرگ و چپاول کار شیخان پلید
شرح زندان و شکنجه بهر مردانی گذشت
عشق ها گم شد میان شعلهء نامردمی
تیر مژگان زنان بر جان جلادی گذشت
نان گران آبش گران اینجا هوا پرخاک بود
چلهء این شهر بر آوار ویرانی در ابعادی گذشت
اعتصاب و اعتراض و بمب و موشک جنگ و ننگ
کار این شیخ نگون فریاد و فریادی گذشت
بعد این تاریک شب خورشید اخگر را ببین
جان آزادی که آمد نور بر شهری گذشت

نوید اخگر

19 ماه دسامبر سال 2018 میلادی سوئد استکهلم

One thought on “یلدایتان مبارک, نوید اخگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.