تجمع و اعتصاب کسبه بازار فردوسی مشهد در اعتراض به سوء مدیریت و افزایش شارژ ماهانه بازار

By | 2018-12-25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.