مصاحبه با یکی از دانشجویان مصدوم از سانحه رانندگی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات که دلیل حادثه رو بریدن ترمز عنوان میکنه

By | 2018-12-26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.